Harezmî Eğitim Modeli´nin Yeni Dönem Tanıtımı Programı


Harezmî Eğitim Modeli´nin yeni dönem tanıtım programına; MEB Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, MEB YEĞİTEK Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, MEB YEĞİTEK Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Eyüp Tanyıldız, MEB YEĞİTEK Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Eyüp Böcük, İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Osman Günaydın, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ümit ÜNAL, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müdürü Vekili Müdür Yardımcısı Mümin Yıldıztaş, Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve yardımcıları, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz, İstanbul 39 İlçe Millî Eğitim Müdürleri, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcıları, Harezmî Modelinin uygulandığı 50 okulumuzun Müdürleri ve Harezmî Modeli’nin uygulandığı okullarımızdan 258 öğretmenimiz katıldı. Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Harezmî Eğitim Modeli’ne ilişkin, "Çocuklar, okullardaki teorik bilgileri günlük hayatta kullanabilsinler, bir işlerine yaradığını hissetsinler istiyoruz. Bu proje, çok daha farklı bir şey yapıyor. İlkokul çağındaki çocuklar problem tespiti yapıyor." ifadelerini kullandı. Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin, en önemli eksiklerinin, öğrencilerin okullarda öğretilen bilgiler, müfredat ve diğer kazanımları, güncel hayatla bağlantısını kuramamaları olduğunu söyledi. Müfredat değişikliği toplantılarında konuyu tartıştıklarını ve temel hareket noktalarının bu olduğunu ifade eden Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuklar, okullardaki teorik bilgileri günlük hayatta kullanabilsinler, bir işlerine yaradığını hissetsinler istiyoruz. Bu proje çok daha farklı bir şey yapıyor. İlkokul çağındaki çocuklar problem tespiti yapıyor. ´Günlük hayatta yaşadığımız problemler nelerdir, bu dünyaya ilişkin problemler nedir?´ Önce bunları tespit ediyor çocuklar. Sonra bir hayal kuruyorlar. Sonra da o hayallerini hayata geçirebilecekleri materyaller üretiyorlar. Aslında bizim eğitimle vermek istediğimiz şey de bu. Daha önceki çalışmaları inceledim. İnsan olarak, vatandaş olarak, ülkemize, insanlara, büyüklere karşı sorumluluklarımızı gelecek kuşaklara aktarmak için ´sorumluluklarımızı nasıl yerine getirebilirizi, analiz etmişler. Önce bir alan araştırması yapıp, bir örneklem oluşturmuşlar ve yaşlılarla konuşmuşlar. Onların ne gibi sıkıntılar yaşadıklarını sorup, elde ettikleri bilgileri grafiklere dökmüşler. Sonra da analiz yapıp yaşlıların problemlerine çözümler üretmişler. Bu arkadaşlar ilkokul 3. sınıf öğrencisiydi. Daha üst sınıflara gittiğinizde daha komplike problemlere çözüm arıyor arkadaşlarımız. Bu projeye katılan ve 38 ilçeden 50 pilot okulun idarecilerinin, öğrencilerinin ve velilerinin, çok faydalı bir eğitim süreci yaşayacağına inanıyorum."

Tarih: 2017-11-19