ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE HAREZMÎ EĞİTİM MODELİ


        İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şubesi Okul Öncesi Birimi’ nin 16-20 Kasım tarihleri arasında planladığı Mesleki Çalışma Programı kapsamında Okulöncesi dönemde Harezmi Eğitim Modeli’ nin konuşulduğu söyleşi 19 Kasım 2020 Perşembe günü saat 14.00’ da Arzu ARSLAN’ ın moderatörlüğünde Harezmi Eğitim Modeli İstanbul İl Koordinatör Yardımcısı Fatmanur KIRMACI ile @istmemokuloncesi instagram sayfasından yapılan canlı yayın ile gerçekleştirildi.

        Konuşmasına Harezmî Eğitim Modeli’ ni tanıtarak başlayan Fatmanur KIRMACI, eğitimde 21. Yüzyılın ve geleceğin insanlarına hitap eden, hem öğrenciyi merkeze alan bunun yanı sıra öğretmenleri de çözüm odaklı ve tasarımcı bir role teşvik eden, bilimsel bir süreci izleyen, disiplinlerarası bir yol takip eden, öğretim sürecine çok boyutlu ve bütüncül yaklaşan, tamamen bizim kültürümüzden çıkan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ nün oluşturduğu yerli ve milli bir eğitim modeli olduğunu, 5 yıldır uygulandığını söyledi.

        Harezmî Eğitim Modeli’ ne uygulanmaya başladığı yıldan bu yana okul öncesi katılım sayılarını içeren istatistikleri paylaştı. Harezmî Eğitim Modeli’ nin başvuru süreci, okul öncesi kurumlarda nasıl uygulandığı, öğretmen ekiplerinin ve öğrenci ekiplerinin oluşturulması, aile katılımı, yapılan çalışmalar, etkinlikler, Harezmi Eğitim Modeli’ nin okul öncesi kurumlarda uygulanan müfredatla benzerlikleri, öğretmenlere yönelik açılan hizmet içi eğitimler hakkında bilgi verdi. Okul öncesi dönemde yapılan uygulamalardan örnekler paylaştı.

        Konuşmacımız Sn. Fatmanur KIRMACI’ ya ve Türkiye’ nin dört bir yanından katılım sağlayan öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.

Tarih: 2020-11-19