Oyunlaştırma ile Aktif Öğrenme Eğitimi


HarezmiEğitim Modeli kapsamında,öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sunabilecek çevrimiçi eğitimler düzenlenmektedir.Bu eğitimlerden ilki“Oyunlaştırma ile Aktif Öğrenme” eğitimidir. Eğitimde oyunlaştırma, öğrenci etkileşimini iyileştirmek için oyun tasarımı öğelerini, örgütsel üretkenliği, akışı, öğrenmeyi yaygın olarak kullanır. Aktif öğrenme, tartışmalar, problem çözme, vaka çalışması, rol yapma oyunları ve diğer yöntemlerle öğrencilerin ders materyalleri ile aktif bir şekilde ilgilenmelerini içeren bir öğretim yaklaşımıdır.Harezmi Eğitim Modelinin ilkelerinden olan robotik ve oyun tasarımı,öğrenme ortamlarında etkin kullanımında belirtildiği gibi öğrencilerin içsel motivasyonlarınıdışsal motivasyonlarına göre etkisini artırmayı hedefleyen, ödüller ve geri bildirimler veren, öğretmenlerin dijital becerilerini de geliştirmeyi hedefleyen bir eğitimdir. Oyunlaştırma ile Aktif Öğrenme” konulu eğitim 17 Kasım 2020 Salı günü saat 18:30’da Mona AYKUL tarafından 300 öğretmenimize EBA Zoom üzerinden verildi. 567 öğretmenimiz bu eğitimi, EBA Zoom ile eşzamanlı olarak Harezmi Eğitim Modeli youtube kanalı üzerinden de canlı olarak izledi. Söz konusu etkinliği izlemek isteyenler için video youtube kanalımızda yayınlanmaktadır.

Tarih: 2020-11-17