Hârezmi Eğitim Modeli Yeni Dönem Strateji Geliştirme Çalıştayı


"Hârezmî Eğitim Modeli, öğrencilerin, okulda öğrendiklerinin güncel hayatla bağlantısını kurmalarının öneminden hareketle geliştirildi."

Hârezmî Eğitim Modeli; 'bilgi işlemsel düşünme becerisiyle bilgisayar bilimleri öğretimi', 'programlara öğretim araçları bilimleri öğretimi', 'disiplinlerarası yaklaşımla bilgisayar bilimleri öğretimi', 'robotik ve oyun yolu ile bilgisayar bilimleri öğretimi' ve 'sosyal bilimleri STEM eğitimine ekleyerek bilgisayar bilimleri öğretimi' şeklinde beş temele dayanıyor.

Hârezmî Eğitim Modeli; planlama ve problem çözme yetisine, eleştirel, yaratıcı düşünme ve etkili iletişim becerilerine sahip, kendini geliştirebilen, ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamayı hedeflemektedir. 21. Yüzyıl Becerileri Gelişerek, değişerek yol alan Hârezmi Eğitim Modeli kapsamında yeni dönem strateji geliştirme çalıştayı düzenlendi. Çevrim içi çalıştayın amacı, çocukların 21. yüzyıl becerileri ile ilgili donanım sahibi olmaları, onların yakın gelecekte içerisinde olacakları ve mesleki yeterliliklerini sergileyecekleri dijital çağa hazırlamak ve bu çağda nitelikli iş gücü kapasitelerine sahip olmalarını sağlamak ve ülkenin geleceği için üreten, geliştiren bireyler olmaları için gerekli imkânları sunmak şeklinde belirlendi. Bu bağlamda yeni dönemde çocuklarımızın Hârezmi Eğitim Modeli uygulamalarında niteliği arttırmak için içeriği zenginleştirmek, yeni yaklaşım ve uygulamaları çalışmalara adapte etmek ve içinde bulunduğumuz salgın sürecinde uzaktan eğitimleri etkili kılmak için yapılacaklar üzerinde duruldu. Dijital İçerik ve Beceri Destekli Dönüşüm Hârezmî Eğitim Modeli süreci her yıl yenilenirken özellikle uygulayıcı öğretmen ve öğrencilerin görüş ve önerileri ile zenginleşiyor. Çünkü eğitim modeli öğrenme sürecinin en önemli değişkeni olan öğrencinin anlamlı öğrenmesi üzerinde temellenmiştir. Çalıştay 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerinden öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm ilkesi doğrultusunda gerçekleştirildi. Bu bağlamda Hârezmi Eğitim Modeli uygulama okullarında öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve becerilerin gelişmesi için ekosistem kuruldu. Dijital becerilerin gelişmesine yönelik içerikler üretildi. Hârezmî Eğitim Modelinin yeni dönem planlaması kapsamındaki çevrim içi çalıştaya İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Murat Altınöz, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Marmara Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Sayın Mehmet Elibol, Ankara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin Gülbahar Güven, Yıldız Teknik Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Serhat Bahadır Kert, Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Sayın Mehmet Emin Korkusuz, İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Sayın Burak Şişman, ÖRAV'dan Sayın Dinçer Demir, Genç Kariyer Akademisinden Sayın Nur Erdem Özeren, Aydın Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalından Sayın Prof. Dr. Belma Tuğrul, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programından Sayın Dr. Öğr. Üyesi Gülüzar Şule Tepetaş Cengiz ile Hârezmî Eğitim Modelini uygulayan öğretmenlerimiz katıldı. İlham Veren Eğitim Yolculuğu Akademisyen ve öğretmenlerimizin katkılarıyla yapılan çalıştayla yeni dönem yol haritası ve geçmiş yılların kapsamlı bir değerlendirmesi yapıldı. Çalıştaya katılan İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, Hârezmi Eğitim Modelinin değişerek ve gelişerek öğrenme yolculuğunu sürdürdüğünü ifade etti. İlham veren eğitim yolculuğunda hep birlikte hareket etmenin önemli olduğunu kaydeden Yazıcı "Ülke genelinde eğitimle ilgili olarak yeni dönemde farklı bir yol haritası çiziliyor. Bu bağlamda Hârezmi Eğitim Modeli uygulamaları yıldan yıla yaygınlaşıyor. Modelimiz İstanbul merkezli olmak üzere ülke genelindeki çalışmalarını 361 kurumla sürdürüyor. Biliyoruz ki öğretmenlerin inanmadığı, yürekten katılmadığı hiçbir çalışma başarılı olamaz. Hârezmî Eğitim Modeli, çalışmalarını hepimizin öğrenmeye ihtiyacı olduğunu gösteren kapsayıcı ve kuşatıcı bir heyecan dalgasıyla sürdürdü.Erasmus+ Programı'nın Okul Eğitimi Personel Hareketliliği (KA101) faaliyeti kapsamında hibe desteği almaya hak kazanması da bunun göstergelerinden biri. İnanıyorum ki Hârezmi Eğitim Modeli bu dönemde de çalışmalarını başarıyla yürütecektir. Hârezmî Eğitim Modeli, öğrencilerimizin zihinsel ve duygusal gelişmelerini destekleyen yenilikçi bir uygulama olduğu için öğretmen ve yönetici eğitimlerinin sürekliliği yanında deneyimlerin paylaşımı da çok önemli. Eğitim modelinin gelişmesine katkı sunan tüm akademisyen ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Tarih: 2020-08-19