Yenilikçi ve Gelişen Eğitim Modeli: Harezmi


2020 yılı Erasmus+ Ana Eylem 1 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği (KA101) Faaliyeti kapsamında Harezmi Eğitim Modeli Proje Ekibimiz tarafından sunulan "Yenilikçi ve Gelişen Eğitim Modeli: Harezmi" isimli projemiz Başkanlığa sunulan 5122 proje içerisinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar arasında yer alarak içerik değerlendirmesine alınmış ve bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirilerek 57.280 euro hibe almaya hak kazanmıştır. Müdürlüğümüze bağlı 21 kurumdan oluşan konsorsiyumumuz anaokulundan lise seviyesine ve imam hatipten güzel sanatlar lisesine kadar her türde okulu barındırmaktadır. Kurumumuz misyonuyla paralel olacak şekilde öğrencinin yeteneklerini öne çıkaracak, kendini keşfetmesini sağlayacak, bireye saygıyı sevgiyi hoşgörüyü ve yardımlaşmayı gerek oyun gerekse grup çalışmalarıyla aşılayacak, eleştirel düşünmeyi teşvik edecek, nitel değerlendirmeleri ön plana çıkaracak, geçmişine saygılı ve geleceğe umutla bakan, okulda mutlu çocuklar yetiştirecek öğretmenler eğitmek amacıyla 30 katılımcı ile Finlandiya'da “Öğrenci Merkezli Öğrenme ve 21.YY Becerileri”, İspanya'da "Akıllı Ölçme Değerlendirme”, Danimarka'da “Oyuna Dayalı Öğrenme ve Oyunlaştırma” konularında eğitim alınacaktır. Alınacak eğitimler ile planlama ve problem çözme yetisine, eleştirel, yaratıcı düşünme ve etkili iletişim becerilerine sahip, kendini geliştirebilen, ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, kültürlü, enternasyonel, iletişime öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamayı amaçlıyoruz.

Tarih: 2020-08-07