Deneyim Paylaşım Toplantıları


İlimizde 39 ilçemizden uygulama öğretmenleri on beş farklı mekânda düzenlenen Deneyim Paylaşım Toplantılarına katıldılar. Öğretmenlerimiz öğrencilerinin Hayatın İçinden Sorunlarını (HİS): problem belirleme ve problemde derinleşme basamak ve süreçlerini, birlikte öğretim yöntem ve tekniklerini birbirleri ile paylaştılar. Bir Keşif Yolculuğu Hârezmî Eğitim Modeli, 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğümüzün işbirliği ile İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirildi. Model, çocukların teknolojiyi kullanarak nasıl üretebileceklerini keşfetmelerine katkı sağlamanın yanında; güvenli, etik ve ahlaki değerleri özümseyerek, bilimsel araştırma yöntemleri ile belirlediği süreci, öğretmenleri ile değerlendirip güncelleyen bir yapıya sahip. Hârezmî Eğitim Modelini uygulayan öğretmenlerimiz, öğrencilerle birlikte bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak Hayatın İçinden Sorun (HİS) belirliyor. Hârezmî Eğitim Modeli ile çevrelerinde gördükleri sorunlara her yaş dönemindeki öğrencilerin yeni fikirler ile çözüm yolları geliştirmenin önemini fark etmeleri ve bulunan çözüm yollarını fen bilimleri, sosyal bilimler, güzel sanatlar ve matematik disiplinleri bakış açısıyla üretmeleri beklenir. Ayrıca girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak hedefleniyor. Bu sayede planlama ve problem çözme yetisine, eleştirel, yaratıcı düşünme ve etkili iletişim becerilerine sahip, kendini geliştirebilen birey olmaları sağlanıyor. Onlara ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışlar kazandırılıyor.

Tarih: 2019-12-27