Harezmî Eğitim Modeli Yeni Dönem Tanıtım Programı Yapıldı


Harezmî Eğitim Modeli Yeni Dönem Tanıtım Programı,18 Haziran Perşembe Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezindedüzenlendi. Yeni Dönem Tanıtım Programında, fuaye alanında geçen sene uygulama yapan okullarımız öğrenci ve öğretmenlerinin stantlarında süreç anlatımı yapıldı ve öğretmenlerimize yönelik atölyeler gerçekleştirildi. Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde Boğaziçi salonunda protokol konuşmaları sonrası değerli akademisyenlerimiz Prof. Dr. Şirin KARADENİZ, Doç. Dr. M. Sencer ÇORLU ve Doç. Dr. Serhat Bahadır KERT sunumlarını gerçekleştirmiştir. Ülkemiz adına endüstri 4.0 alanında eğitim stratejisinin belirlenmesine yardımcı olmak ve müfredatı geliştirmede örnek ders uygulamaları ve planlamalarıyla eğitim sistemimize katkıda bulunmak amacıyla; 22-23 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Zihinden Makineye Bilgisayar Bilimleri ve Disiplinlerarası Eğitim Çalıştayı” ile ilk çalışmaları başlayan Harezmî Eğitim Modeli, üzerinde şekilleneceği 5 temel zemine dayanıyor. Bunlar, Bilgi işlemsel düşünme beceresinin hayata adapte edildiği, Programlama ve öğretim araçlarının öğrenme ortamlarında etkin kullanıldığı, Disiplinlerarası yaklaşımın yeniden yorumlanarak farklı disiplinlerin eş değerde yer aldığı, Robotik ve oyun tasarımı ile yenilikçi öğrenmelerin gerçekleştiği, Sosyal Bilimler ile diğer bilimlerin (STEM, Bilgisayar Bilimleri vb) bütünleştiği, iş birliği ile tüketen değil üreten, kendini sürekli güncelleyen bir eğitim modelini ortaya çıkardı. İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında hayata geçirilen Harezmî Eğitim Modeli, çocukların teknolojiyi kullanarak nasıl üretebileceklerini keşfetmelerinin yanında; güvenli, etik ve ahlaki değerleri özümseyerek, bilimsel araştırma yöntemleri ile belirlediği süreci, öğretmenleri ile değerlendirip güncelleyen yapıda bir modeldir. Harezmî Eğitim Modeli, geleceğin eğitimini nasıl kurgulayacağımız ve nasıl doğru uygulayacağımız noktasında öğretmen ve öğrencilerimize ışık tutuyor. Harezmî Eğitim Modeli, kendi kendini doğuran ve kendisini sürekli inşa eden bir yapıyı barındırıyor. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında genişletilmiş 3.Pilot Uygulama Süreci, 17 Eylül 2018 – 30 Haziran 2019 tarihleri arasında 39 ilçeden farklı kademede 355 başvuru yapan okulumuzdan 194 uygulama okulu belirlendi.

Tarih: 2018-10-19