Hârezmî Eğitim Modeli Birinci Bölge Değerlendirme Toplantıları yapıldı..


Hârezmî Eğitim Modeli, çocukların teknolojiyi kullanarak nasıl üretebileceklerini keşfetmelerinin yanında; güvenli, etik ve ahlaki değerleri özümseyerek, bilimsel araştırma yöntemleri ile belirlediği süreci, öğretmenleri ile değerlendirip güncellemeyi hedefliyor. Başka bir ifadeyle öğrencilerin günlük, gerçek yaşam problemlerini tanımlayıp, çözmek üzere algoritma tasarlayan, adım adım bu sorunun nasıl çözüleceğini belirleyip programlamanın gücünden faydalanarak yenilikçi fikirler üretme sürecidir. Hârezmî Eğitim Modelinin zemininde beş ana başlık mevcuttur. Bilgisayar bilimi öğretiminin Sosyal Bilim dalı ile bütünleştirilen, Bilgi İşlemsel Düşünme becerisinin hayata adapte edildiği, Programlama ve Öğretim araçlarının etkin kullanıldığı, disiplinlerarası yaklaşımı yeniden yorumlayarak farklı disiplinlerin eş değerde yer aldığı işbirliğini benimseyen, Robotik ve Oyun tasarımı ile eğlenerek üreten, kendini sürekli güncelleyen bir eğitim modelidir. İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Murat Altınöz başkanlığındaki toplantılara Hârezmî Eğitim Modeli uygulayan okullarımızın öğretmenleriyle proje koordinatörleriniz katıldı. Tuzla, Beylikdüzü, Bahçelievler, Şişli ve Üsküdar’da iki oturum şeklinde gerçekleşen Bölge Değerlendirme Toplantılarının ilk oturumunda okul türlerine göre grup çalışması yapan değerli öğretmenlerimiz 6 haftalık süreçlerini birbirleri ile paylaştılar. İkinci oturumda ise öğretmenlerimiz grup değerlendirme formu, uygulama plan değerlendirme ölçeği ile süreçlerini değerlendirip deneyim paylaşımında bulundular.

Tarih: 2018-12-10