2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Harezmi Eğitim Modeli Okul Başvuruları Başlamıştır.


Harezmi Eğitim Modelini okullarında uygulamak isteyen okul/kurumlarımız ön başvuru formunu kılavuz doğrultusunda doldurarak takip edecekleri basamaklar aşağıda sunulmuştur.

• Harezmi Eğitim Modeli Yönergesinin (Görev ve Sorumlulukların) uygulama okulu olmak isteyen idareci ve öğretmenler tarafından okunması ve incelenmesi,

• 2021-2022 eğitim öğretim yılında Harezmi uygulama okulu olmak isteyen okulların başvuru kılavuzu doğrultusunda harezmi.meb.gov.tr adresinden 20 Eylül 2021 tarihine kadar ön başvuru formunu doldurması,

• Ön başvurusunu harezmi.meb.gov.tr adresinden yapan okullarımız, başvuru formunun çıktısını görev almak isteyen öğretmenler ve okul müdürü birlikte imzalayarak resmi yazı ile 30 Eylül 2020 Cuma günü saat 12:00'a kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze DYS üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

....