Hârezmî Eğitim Modeli 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yeni Dönem Başvuruları Başladı


2019-2020 Eğitim Öğretim yılında başvurular tüm illerimize açılmış ve 58 ilimizden 263 okulumuz başvuru yapmıştır. Başvuru yapan ve Harezmi Eğitim Modeli Öğretmen eğitimini talep eden illerimizde hizmet içi eğitim planlanmış ve öğretmen eğitimleri sonrası 24 ilimizde Harezmi Eğitim Modeli uygulanmıştır.
Harezmi Eğitim Modelini okullarında uygulamak isteyen okul/kurumlarımız başvuru kılavuzu doğrultusunda ön başvuru formunu doldurarak takip edecekleri basamaklar aşağıda sunulmuştur.

  • Harezmi Eğitim Modeli Yönergesinin (Görev ve Sorumlulukların) uygulama okulu olmak isteyen idareci ve öğretmenler tarafından okunması,
  • 2020-2021 eğitim öğretim yılında Harezmi uygulama okulu olmak isteyen okullarımız başvuru kılavuzu doğrultusunda harezmi.meb.gov.tr adresinden 18 Eylül 2020 (Ön Başvuru Tarihi Uzatılmıştır) tarihine kadar ön başvuru formunun doldurması,
  • Ön başvurusunu harezmi.meb.gov.tr adresinden yapan okullarımız, başvuru formunun çıktısını görev almak isteyen öğretmenler ve okul müdürü imzalayarak resmi yazı ile 18 Eylül 2020 Cuma günü saat 12:00'a kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze DYS üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.
Ön Başvuru Formu İçin Tıklayınız

....